Folklór a ľudové umenie na poľsko-slovenskom pohraničí

Webová stránka www.etnobeskidy.pl obsahuje informácie a fotografie z oblasti folklóru a ľudového umenia, ako aj ľudové výrobky na poľsko-slovenskom pohraničí v oblasti Euroregiónu Beskydy, zvlášť na území Beskydu - Żywieckeho a Sliezskeho, ako aj Oravy a Kysúc. Medzi prezentovanými materiálmi sú predovšetkým informácie o ľudových umelcoch a folklórnych súboroch (časť "Beskydské ľudové umenie a jej tvorcovia" a "Folklórne súbory"), a aj o folklórnych podujatiach (časť "Kalendár podujatí na pohraničí). Sú tiež dva veľké súbory fotografií ("TBK v objektíve" a "Żywiecke Gody v objektíve"), ktorých cieľom je nielen dokumentovať, ale aj propagovať Týždeň beskydskej kultúry a Żywiecke Gody, určite dvoch najdôležitejších kultúrno-rekreačných podujatí počas roka po poľskej strane beskydského pohraničia. Nachádza sa tiež prezentácia poľských a slovenských múzeí a tvorivých dielní (časť "Cestami tradície"), ktorá spĺňa úlohu turistického sprievodcu, a okrem toho je ešte jedná zvláštna časť "Hudba na pohraničí", venovaná folklórnej hudbe, najmä ľudovým kapelám a sólistom.

Administrátor webovej stránky - Regionálne kultúrne stredisko v Bielsku-Bialej - chce, aby stránka www.etnobeskidy.pl bola plným a aktuálnym kompendiom údajov o tradičnej kultúre západnej časti poľsko-slovenského pohraničia.

Stránka www.etnobeskidy.pl je jednou z aktivít projektu "Poľsko-slovenská kultúrna zmes", spolufinancovaný Európskou úniou.