Muzyka na pograniczu

Lista wyników:

Udostępniliśmy Państwu możliwość szybkiego i wygodnego wyszukiwania zespołów folklorystycznych na pograniczu polsko-słowackim. W tym celu proszę posłużyć się powyższym formularzem.

Józef Broda

Informacje podstawowe:
Rodzaj: soliści
Kategoria wiekowa: dorośli
Adres:
Kod pocz.:
Miasto:
Tel.:
Fax.:
WWW:
E-mail:
Data aktualizacji: 2011-05-25 08:17:38

Opis

Jest pedagogiem, budowniczym instrumentów ludowych, animatorem i działaczem kultury, folklorystą, popularyzatorem wiedzy regionalnej, instrumentalistą, nawet aktorem. Przez wiele lat (od 1963 do 1995 roku) pracował jako wychowawca i nauczyciel w szkołach podstawowych w Istebnej i Koniakowie. Jego celem było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży lokalnych tradycji. Folklor stał się środkiem wychowania przez działanie w grupach twórczych, przykładowo w formie teatru obrzędowego. Ich prezentacje, między innymi w programach telewizyjnych, spopularyzowały w całej Polsce folklor Beskidu Śląskiego, a dla wielu nauczycieli stały się przez swoje nowatorstwo i specyfikę inspiracją w pracy pedagogicznej. Te działania, nazywane przez Józefa Brodę teatrem naturalnym, są przykładem symbiozy człowieka, przyrody i kultury. Specyficzne odczuwanie miejsca człowieka w naturze, której cząstkę stanowi, stało się też inspiracją do realizacji niezwykłych widowisk plenerowych. Józef Broda bierze w nich udział nie tylko jako instrumentalista. Często jest ich twórcą i reżyserem. Gra – znakomicie – na każdym góralskim instrumencie, a także na listku czy źdźble. Początkowo brał udział w konkursach gry na instrumentach ludowych; jest m.in. laureatem I oraz II nagrody festiwalu w Bukowinie Tatrzańskiej i I nagrody w kategorii instrumentalistów w Kazimierzu nad Wisłą (1974). Jego nagrania instrumentalne znajdują się w taśmotekach stacji radiowych i telewizyjnych – nie tylko polskich. Opanował również sztukę budowania instrumentów, specjalizując się w wykonywaniu prostych instrumentów pasterskich. Dzięki penetracjom terenowym dysponuje również bogatym repertuarem pieśni i przyśpiewek. Co więcej, wykorzystuje je przede wszystkim w ich pierwotnym kontekście zwyczajowym i obrzędowym. Przez wiele lat współpracował ze znanymi kompozytorami – Ryszardem Gabrysiem, Józefem Skrzekiem, Januszem Kohutem. Jest wykonawcą ich kompozycji lub współrealizatorem widowisk muzyczno-folklorystycznych. Przez lata prowadził, a niektóre prowadzi nadal, prestiżowe imprezy folklorystyczne: Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne organizowane w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej, Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu. W 1995 roku został uhonorowany Nagrodą im. Oskara Kolberga.

Galeria

Data aktualizacji: 2011-05-25 08:17:38